Вижте снимки от състезанието през декември 2016 г.

Вижте снимки от състезанието през декември 2016 г.

Вижте снимки от състезанието през декември 2016 г.

Вижте снимки от състезанието през декември 2016 г.

Покана за участие в национално ученическо състезание

"Управленски решения в международния бизнес"

24 ноември 2017 г. (петък)

Всички ученици ще получат Сертификат за участие, а победителите в отделните направления – и грамоти за призово класиране.

Информация за записване

Контакти: гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

гр. Свищов, п.к. 5250, ул. Емануил Чакъров № 2

тел. 0887 63 00 33, (0631) 66 437, e-mail:edu.marketing@uni-svishtov.bg

Информация за записванеДобре дошли в нашия свят!

Обучението по специалност “Международни икономически отношения” дава знания за:

съвременната глобална, европейска и национална икономика;
външнотърговските операции;
воденето на бизнес преговори;
международният маркетинг;
международният туризъм;
валутно-кредитните отношения.

Студентите могат да избират и продължават обучението си по минимум два от следните чужди езика:

английски,
немски,
руски

В специалност “Международни икономически отношения” изучаването на чужди езици е през целия курс на следването – осем семестъра за първи език, шест семестъра (от втори курс) за втори език и, при желание, изучаване факултативно на трети език през последната година на обучение.

План на изучаваните дисциплини през четирите години на обучение.

С университети от Германия, Италия, Испания, Полша, Литва, Великобритания, Египет, Русия, Украйна са установени двустранни устойчиви връзки.

В периода на своето следване студентите от специалността участват в практикуми, летни школи и конференции.

Осигурени са условия за студентска мобилност със западни университети по линията на програма “Еразмус”.

Съчетаването на солидни специализирани знания с владеенето на минимум два чужди езика е предпоставка завършилите специалността да са изключително конкурентни на трудовия пазар.

Специалността е първата акредитирана във Висшето училище от НАОА при Министерския съвет през 2003 година.

Реших - записвам се МИО в Свищов