• КСК 2023
  • Admission campaign 2023

Защо избрах МИО в Свищов

- Мога да пътувам и опознавам други страни!

- Искам да работя в международна компания!

- Образованиетo, което получавам, е с европейско качество!

Национално ученическо състезание


Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,

Кариерен център и

катедра „Международни икономически отношения“

отправят покана към учениците от 11 и 12 клас за участие в

Национално ученическо състезание

„Управленски решения в международния бизнес“


Форма на провеждане: Участниците представят и защитават разработките си онлайн пред жури, съставено от авторите на казусите и екипа на катедра МИО.

Дата: 10 декември 2022 г. (събота)

Начален час: 10:00 часа

Място: онлайн на адрес: bbb.uni-svishtov.bg/b/mh7-cy9-lir

Добре дошли в нашия свят!

Ние осигуряваме обучение по две бакалавърски, две магистърски и една докторска програма на български и английски език, които предоставят знания, развиват практически умения и формират компетенции в областите на международните икономически отношения, международния бизнес и мениджмънт, международния туризъм, международните проекти, европейските бизнесрегулации.

Обучение в специалност "Международни икономически отношения"

Изграждане на професионални качества, знания и умения за разрешаване на проблеми от реалната бизнес среда, свързани с международните интеграционни процеси и съвременната икономика – национална, европейска и глобална.

4 000

От създаването си през 1993 г. в специалностите към Катедра МИО при Стопанската академия в Свищов са се дипломирали над 4 000 бакалаври, магистри и доктори. Обучението се осъществява в редовна, задочна и дистанционна форма със съвременни технологии и средства на преподаване.

27

Проведените ежегодни научно-практически конференции за студенти и докторанти в специалност МИО са 27. В конференцията участват и чуждестранни студенти от Русия, Украйна, Армения, Грузия, Молдова, Полша, Китай и др., обучаващи се в Стопанска академия по програма „Еразъм +“.

23

Събитията с участие на преподаватели, студенти и представители от практиката за последните 5 години са над 20. Катедрата има подписани дългосрочни договори и меморандуми за партньорство с трите групи потенциални потребители на кадри – образователни институции, държавни структури и компании с международна насоченост.

Нашите възпитаници

За да се поддържат и разширяват връзките между дипломантите, на 12 март 2011 г. бе учреден клуб на завършилите специалности към катедра „Международни икономически отношения“ - Алумни клуб МИО. Членовете на клуба провеждат различни мероприятия за повишаване капацитета на студентите, включително кариерни съвети и развитие. Клубът има собствени символи – герб, девиз и значка, и собствен уеб сайт - AlumniMIO.club

Солидната подготовка от Академията е гаранция за професионални успехи. Винаги съм си представяла Академията като образователен колос, здраво стъпил на земята в икономическата теория, върви ръка за ръка с практиката и с поглед, устремен към бъдещото развитие на тези след нас, така както е завещал Д. А. Ценов – „да вървим по пътя на напредъка”.
Анна Кършовска
випуск 1998 на специалност МИО
Избрах Свищов заради реномето на специалността "Международни икономически отношения", на университета с традиции в икономическото образование, заради това, че много съученици от езиковата гимназия също го избраха.
Кирил Маринов
випуск 2000 на специалност МИО, Изпълнителен директор за Латвия, Литва и Естония, Henkel
Събития

График КСК 2023


Катедра “Международни икономически отношения”

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, 5250Department of International Economic Relations

Dimitar Tsenov Academy of Economics

2, Emanuil Chakarov Street, Svishtov, post code 5250, Bulgaria