• Кандидатстудентска кампания 2020
  • Admission campaign 2020
Събития за КСК Бакалавър

Събития за КСК МагистърСъбития за докторанти
Катедрени събития


Катедра “Международни икономически отношения”

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, 5250Department of International Economic Relations

Dimitar Tsenov Academy of Economics

2, Emanuil Chakarov Street, Svishtov, post code 5250, Bulgaria