• КСК 2023
  • Admission campaign 2023
Събития за КСК БакалавърСъбития за КСК МагистърСъбития за докторантиКатедрени събития


Катедра “Международни икономически отношения”

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, 5250Department of International Economic Relations

Dimitar Tsenov Academy of Economics

2, Emanuil Chakarov Street, Svishtov, post code 5250, Bulgaria